Sint-Michiel stelt nieuw toekomstplan voor

De scholengroep Sint-Michiel die de katholieke scholen in Roeselare en Ardooie verenigt, heeft zijn nieuwe toekomstplan afgelopen donderdag voorgesteld aan de leerkrachten. Zij konden hun bemerkingen geven wat tot een definitief ontwerp moet leiden tegen begin november. Het toekomstplan werd vormgegeven in samenwerking met de verschillende vakbondsvertegenwoordigers.

In 2017 werd al een eerste versie gepubliceerd,

Lees verder