Is het protest tegen de nieuwe schoolplannen wel zo groot als we vermoeden?

 Wat vooraf ging

De nieuwe schoolplannen van de groep Sint-Michiel doen de discussie over identiteit van de  verschillende scholen opnieuw oplaaien. Er is niet een duidelijke lijn te trekken wie er nu feitelijk protesteert, en wie niet. Ook doet de vraag ook rijzen of het protest tegen de nieuwe schoolplannen van scholengroep Sint-Michiel effectief wel zo groot is als wordt verondersteld.

Lees verder

Sint-Michiel stelt nieuw toekomstplan voor

De scholengroep Sint-Michiel die de katholieke scholen in Roeselare en Ardooie verenigt, heeft zijn nieuwe toekomstplan afgelopen donderdag voorgesteld aan de leerkrachten. Zij konden hun bemerkingen geven wat tot een definitief ontwerp moet leiden tegen begin november. Het toekomstplan werd vormgegeven in samenwerking met de verschillende vakbondsvertegenwoordigers.

In 2017 werd al een eerste versie gepubliceerd,

Lees verder