Is het protest tegen de nieuwe schoolplannen wel zo groot als we vermoeden?

 Wat vooraf ging

De nieuwe schoolplannen van de groep Sint-Michiel doen de discussie over identiteit van de  verschillende scholen opnieuw oplaaien. Er is niet een duidelijke lijn te trekken wie er nu feitelijk protesteert, en wie niet. Ook doet de vraag ook rijzen of het protest tegen de nieuwe schoolplannen van scholengroep Sint-Michiel effectief wel zo groot is als wordt verondersteld.

Lees verder