Verkeersveiligheid in Roeselare moet beter

Verkeerindenacht20201

De verkeersveiligheid in Roeselare kan stukken beter, daar zijn voetgangers en fietsers het gezamenlijk over eens. Het stadsbestuur denkt nog teveel in termen van autoverkeer. Tegenwoordig wordt de omslag gemaakt naar duurzaam vervoer per fiets, te voet of het openbaar vervoer. Het beleid hinkt echter achterop en een nieuwe mobiliteitsvisie dringt zich op.

Enkele voorstellen:

  • beter zichtbaar maken van zebrapaden en fietspaden. Oplossingen zijn vaak eenvoudig zoals het weghalen van enkele parkeervakken.
  • de invoering van een algemene zone 30 in de bebouwde kom. Dit verkleint het risico op ongevallen en verhoogt de overlevingskans bij een aanrijding.
  • een autovrij centrum waar je zorgeloos kan wandelen en waar ook mindervaliden en slechtzienden goed de weg vinden.
  • wijken zonder auto’s (concept Biezenhof)
  • een einde maken aan het oerwoud van signalisatieborden voor voetgangers en fietsers (systeem Monderman)
Delen:

Reageer