Ja voor Jumbo

Jumbo Supermarket In Veghel, Nl

Het was even schrikken toen het stadsbestuur van Roeselare een negatief advies uitsprak over een Jumbo-vestiging aan de Hallen. Net naast het zwembad, en achter de wijk Schiervelde, een supermarkt voor wie in de buurt woont, of net is komen zwemmen.

208 parkeerplaatsen, 143 (!) fietsenstallingen, en een voetgangersdoorsteek naar de Schierveldewijk. Jumbo kan moeilijk verweten worden dat het de modal shift niet in kaart heeft gebracht. Alleen al voor het aantal fietsenstallingen verdient het project alle lof.

Toch werd al gauw een actiecomité opgericht met klachten over verkeersoverlast. De Stad Roeselare volgde het actiecomité en Unizo, en sprak een negatief advies uit.

De bevoegde schepen Tom Vandekendelaere (CD&V) gaf aan ‘commerciële activiteiten zo veel mogelijk in het kernwinkelgebied te willen situeren’ en dat ‘de Jumbo-vestiging aanzienlijke negatieve mobiliteitseffecten zou teweeg brengen’.

Die uitspraak doet ons de wenkbrauwen fronsen.

Een supermarkt in het kernwinkelgebied situeren en de mobiliteit (autoverkeer) daarheen sturen? Dat zal ongetwijfeld een nóg groter mobiliteitsprobleem creëren, dan een Jumbo langs de Diksmuidsesteenweg.

En wanneer mobiliteit een probleem zou zijn, waarom werd er dan wel een omgevingsvergunning verleend aan het zwembad van Sportoase?

Per slot van rekening -en niet onbelangrijk- gaan er 35 voltijdse jobs verloren als we die Jumbo niet met open armen ontvangen.

Met de komst van het Robaertpark met 1000 nieuwe woningen kunnen we het niet permitteren om Jumbo met een kluitje in het riet te sturen.

Ja voor Jumbo!

Delen:

Reageer