Is het protest tegen de nieuwe schoolplannen wel zo groot als we vermoeden?

Klas

 Wat vooraf ging

De nieuwe schoolplannen van de groep Sint-Michiel doen de discussie over identiteit van de  verschillende scholen opnieuw oplaaien. Er is niet een duidelijke lijn te trekken wie er nu feitelijk protesteert, en wie niet. Ook doet de vraag ook rijzen of het protest tegen de nieuwe schoolplannen van scholengroep Sint-Michiel effectief wel zo groot is als wordt verondersteld.

Wie leidt het protest?

Het is moeilijk af te leiden wie het protest coördineert, en uit hoeveel personen deze groep bestaat. Een Facebookpagina ‘Klein Seminarie Roeselare: De Nieuwe Groote Stooringe’ wordt beheerd door de voorzitters van de leerlingenraad van het Klein Seminarie. Althans, dat is wat de pagina zelf zegt. Of dat effectief zo  is kan niet worden achterhaald.

De pagina heeft een bereik van meer dan 1000 mensen. Niet alleen Damien Cottens (directeur van de scholengroep Sint-Michiel) is kop van jut, ook Klein-Seminarie-directeur Kris Pouseele wordt afgeschilderd als een “doodgraver”.

Meer waarschijnlijk is dat het protest geleidt wordt door enkele leerkrachten binnen de school die de leerlingen mobiliseren om actie te voeren. Er wordt door hen een beeld geschetst dat het Klein Seminarie verdwijnt, ook al is dat niet zo.

Een opvallende tegenstander is Johan Strobbe, leerkracht in het Klein Seminarie, en maakt deel uit van de conservatieve Vlaamsgezinde stroming in de school. Strobbe is bestuurslid van de regionale afdeling van het Davidsfonds, en tegenstander van ‘de verengelsing in de Rodenbachstad’.

Strobbe wordt ook vaak genoemd bij naam, en e-mailadres, op de Facebookpagina De Nieuwe Groote Stooringe. Dat duid er waarschijnlijk op dat hij de pagina beheert.

Waarom komt er vanuit het Klein Seminarie protest?

Het Klein Seminarie staat in Roeselare hoogaangeschreven bij de hogere middenklasse. Veel lokale politici studeerden in het ‘college’ af. De school is in vergelijking met andere scholen opvallend ‘wit’, weinig divers, en staat aangeschreven als elitair. De modale leerling is dan meestal ook iemand met hoog-opgeleide ouders, en wonend in een van de betere wijken.

Wie is voorstander van de plannen?

Voorstander van de plannen, is voornamelijk de Burgerschool. Zij hebben dan ook een progressieve kijk op de vernieuwingsplannen.

En de politieke partijen?

De rechtse partijen Vlaams Belang en N-VA willen dat er niet aan de identiteit van de school wordt geraakt, maar ook Groen blijkt opmerkelijk genoeg geen fan te zijn van meer diversiteit in de scholengroep. Maar er heerst vooral stilte, weinig politici zijn bereidt openlijk hun mening over de kwestie te geven.

N-VA lijkt nauwe banden te hebben met de groep ‘De Nieuwe Groote Stooringhe’. Op 26 november werd een gespreksavond georganiseerd met Koen Daniëls, Vlaams parlementslid voor de N-VA. Die werd georganiseerd in het gebouw van de Christelijke Mutualiteit. Gezien de rechtse-conservatieve strekking van de organisatoren, is het hoogst opmerkelijk dat de mutualiteit van Beweging.net de bijeenkomst goedkeurde. Toen wij dit voorlegden aan de nationale leiding van de CM kregen we volgend antwoord: “Het is aan onze regionale en lokale medewerkers om de afweging te maken voor wie zij hun ruimten ter beschikking stellen. In dit concreet geval werd de zaal aangevraagd door een leraar voor een infoavond rond ‘samenwerking tussen verschillende scholen’. “

Cumuleo leert ons dat Koen Daniëls tot juni 2016 bestuurder was van de Christelijke Mutualiteit Waas en Dender. De organisatie lag wellicht in handen van leerkracht Johan Strobbe.

Delen:

Reageer